Meer zakelijk succes door managen vijf factoren voor geluk

Het managen van geluk op de werkvloer kan leiden naar meer succes. Dat zeggen de deskundigen van Happiness Works, die woensdag de resultaten van de Nederlandse Geluk en Werk Index presenteerden. De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt als het referentiepunt voor het meten van geluk op de werkvloer. De deskundigen willen door het managen van geluk bijdragen aan zakelijke successen.

In januari 2015 is een nationale enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking. Uit dit onderzoek bleek dat vijf factoren een belangrijke plek innemen bij het bepalen van de geluksbeleving. Deze zaken vormen een sleutel naar meer succes.

Vijf factoren die geluk bepalen De deelnemers beantwoordden vragen in een viertal gebieden: Persoonlijke capaciteiten, organisatorisch systeem, functioneren op het werk en beleving van het werk. Er zijn vijf factoren die het werkgeluk uiterst positief beïnvloeden.

##Die vijf factoren zijn:

  • Mensen helpen hun beste eigenschappen te benutten
  • Het creëren van voldoende uitdaging
  • Het gevoel hebben zinvol werk te doen
  • Het onderhouden van goede onderlinge relaties
  • Eerlijke behandeling

Nic Marks, geluksonderzoeker en directeur van Happiness Work zegt over de uitkomsten: ‘Van Nederlanders is al bekend dat het een gelukkig volkje is. Met deze studie hebben we specifiek ingezoomd op het werkgeluk.’

De resultaten van de studie laten zien dat geluk op de werkplek niet gemeten wordt in euro’s, maar in een gevoel van autonomie, goed aangestuurde teams en een gevoel van voldoening en respect. Deze factoren zijn zonder grote investeringen goed te beïnvloeden.

##Geluk als fundament Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gelukkige werknemers beter presteren. Geluk op het werk is daarmee geen bijkomstigheid, maar het fundament van een optimaal presterende organisatie.

##Over Happiness at Work Survey NL en de Geluk en Werk Index Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Happiness at Work Survey NL (www.haws.nl). Deze organisatie is gecertificeerd distributeur van Happiness Works voor Nederland en Nederlandstalig België.

##Erik During, managing director van Happiness at Work Survey NL: ‘Met dit referentiepunt op het gebied van het werkgeluk is het perfecte startpunt gecreëerd. Vanaf nu kunnen organisaties gericht meten en volgen hoe het gaat met het over het geheel genomen welzijn van hun mensen. Het doel is dit te verbeteren en zo positieve ‘zakelijke’ effecten te realiseren.’

##Nic Marks De Happiness at Work Survey is bedacht en samengesteld door onderzoeksspecialist Nic Marks. Marks heeft ruim tien jaar ervaring en werkte aan internationaal geprezen projecten zoals de Happy Planet Index en de Five Ways of Wellbeing. Hij is meerdere keren spreker geweest bij TED.

##Contact Happiness at Work Survey NL www.haws.nl
Erik During
erik@haws.nl
+31 653818621

##Interview met Nic Marks Van 25 t/m 27 februari is Nic Marks in Nederland om verschillende lezingen te geven over de resultaten van de Index. In deze dagen bestaat ook de mogelijkheid hem te interviewen.

Het verslag van de Geluk en Werk Index kan gedownload worden op www.haws.nl/rapport

Lees officieel persbericht

« terug