WIN-WIN WERKGELUK

Werkgeluk is hot! Gelukkige medewerkers presteren beter dan ongelukkige medewerkers… maar vergis je niet: wij zijn niet productiever als we gelukkig zijn, we zijn gelukkig in ons werk wanneer we genoeg flow ervaren… daarmee worden we productiever en dat levert als bijvangst meer geluk op.

Je kent ze wel, die bedrijven waar het niet op kan: een speciale kamer om te gamen, de indoor gym, de kantine als mini-golf court en allerlei andere manieren om te ontspannen en even iets compleet anders te doen tijdens het werk.

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze initiatieven zeker bijdragen aan medewerkers geluk, maar niet aan de productiviteit. Soms gaat het zelfs ten koste van de productiviteit.

We zijn gelukkig als we opgaan in wat we doen

Wij mensen zijn het meest gelukkig als we volledig opgaan in dat waar we mee bezig zijn. De mentale toestand die we ‘flow’ noemen.

Flow wordt gekenmerkt door natuurlijk en moeiteloos een bepaald doel te bereiken, totale focus op de betreffende actie, volledige betrokkenheid bij wat je aan het doen bent en een perfecte balans tussen uitdaging en vaardigheden.

Daarbij maakt het niet zoveel uit wat we doen, zolang we maar niet worden afgeleid, te veel worden uitgedaagd of in een toestand van verveling belanden.

Handelen met aandacht

Ik ga regelmatig op retraite. Op het landgoed in Frankrijk ligt de nadruk op ‘natuurlijk zijn’. Naast mediteren en gesprekken over natuurlijk leven, krijgen we dagelijks simpele taken om met wakkere aandacht uit te voeren. Gewoon dingen die moeten gebeuren: onkruid wieden, toiletten schoonmaken, hout stapelen, afwassen. Door iedere handeling met aandacht te doen kom je al snel in een staat van flow…je had mij van tevoren niet hoeven vertellen dat ik gelukkig zou worden van 20 toiletten schoonmaken iedere dag. Toch is het zo.

‘Wij zijn niet productiever als we gelukkig zijn, maar we zijn gelukkig in ons werk wanneer we genoeg tijd in ‘the zone’ doorbrengen.. daarmee worden we productiever en dat levert als mooie bijvangst een ervaring van geluk op’.

Dus managers en HR medewerkers: stuur niet op het werkgeluk van medewerkers compleet los van de taak, maar schep de voorwaarden waaronder de medewerker voldoende wordt uitgedaagd in het werk zodat productiviteit en werkgeluk hand in hand kunnen gaan.

Zo heb ik gewerkt in een functie waar de eisen aan mijn kennis en vaardigheden echt te hoog waren… de stretch was te groot, al wilde ik heel graag dat het anders was. Naast de taak was er veel ruimte om bezig te zijn met geluksverhogende activiteiten. Dit leidde bij mij zeker niet tot een hogere productiviteit, maar omdat ik toch mijn dagelijkse shot aan flow kreeg, heb ik er langer gezeten dan voor mijzelf, het team en de organisatie goed was.

Werken betekent waarde brengen

Werk stelt ons als het goed is in staat om ons volledig te ontplooien. We zetten onze tijd, energie en talenten in om waarde te brengen en voldoening te vinden. Hoe kun je nou het beste sturen op werkgeluk en productiviteit? Uit onze vele gesprekken met medewerkers over hoe werkgeluk op de werkvloer te verbeteren aan de hand van de uitkomsten van de Happiness at Work Survey hebben wij drie tips om medewerkers te ondersteunen om productiever te zijn en meer werkgeluk te ervaren!

3 tips voor productievere & gelukkigere medewerkers

  1. Maak de beleving van de werksituatie bewust en bespreekbaar. Als mensen zich meer bewust worden van de beleving van hun werksituatie en de beïnvloeders daarvan, kun je er met elkaar over in dialoog om samen acties formuleren ter verbetering.
  2. Hanteer de sterke punten benadering. Geef aandacht aan de natuurlijke talenten van mensen. Zorg dat mensen hun sterke punten optimaal kunnen gebruiken door de taak hierop af te stemmen. Zo worden mensen positief uitgedaagd en kunnen ze groeien.
  3. Faciliteer Leefbalans. Bied vormen van ‘leefbalans beleid’ -flexibele werktijden, thuiswerken- die medewerkers in staat stellen om huiselijke plichten in privétijd te regelen zodat zij helemaal op kunnen gaan in het werk op het moment dat ze aan het werk zijn. Twee op de drie medewerkers wil zelf bepalen wanneer en waar hij werkt.
  • foto van Katja le Clercq, Coach Approach
  • Katja le Clercq, Coach Approach

« terug