De tijd zal het leren

De laatste weken ben ik onze zoon aan het voorlezen uit Harry Potter “de steen der wijzen”. En tijdens het lezen denk ik soms wel eens: ’ik zou ook wel een een beetje kunnen toveren’. Maar helaas wij zijn en blijven maar gewone dreuzels.

Toch merk ik bij veel organisaties, als het aankomt op het stimuleren van ontwikkelen, dat er wel een vorm van tovenarij verwacht wordt. Bij voorkeur willen we in weinig tijd, met weinig inspanning, tegen lage kosten een hoge impact. Er zijn veel adviseurs die inspelen op deze behoefte. Met korte en hoog energieke interventies, vaak op deelgebieden, wordt gepoogd diepgaande verandering vorm te geven. Een voorbeeld dat mij gelijk te binnen schiet is MBA in a day. De titel is veelbelovend. En er gebeurt ook echt wel wat met je op zo’n dag. Je verlaat de zaal enthousiast, je hebt nieuwe inzichten, nieuwe energie en neemt je voor het nu écht anders te gaan doen. Maar ja, dan stap je de dag erna de wervelwind van alle dag weer in, ebt het goede gevoel snel weg en zijn we terug bij af. Sterker nog als organisaties vaker een dergelijke boost toedienen, ligt zelfs een negatief effect op de loer. Uitspraken als daar gaan we weer, hebben we al een keer gedaan, ze gaan er vervolgens toch niets mee doen, onderschrijven dit beeld.

Iedere mens en iedere organisatie heeft een baseline. Een gemiddeld niveau waarop de ieder mens en iedere organisatie nu opereert. Een blijvend positief effect in de baseline is echter wel serious business. Hoe spreek je het aanwezige potentieel aan en hoe zorg je ervoor dat het stand houdt?

Tijd en timing zijn daarbij belangrijke factoren. En dan zijn er verschillende dimensies van tijd en timing waar we rekening mee te houden hebben.

Zijn we nog aan de tijd? Kunnen we ons bedrijf de komende jaren op deze manier continueren of zijn er aanleidingen om onze koers aan te passen willen we relevant blijven. Een organisatie is op zoek naar het creëren van momentum. Het ogenblik waarbij alle puzzelstukjes op haar plek vallen. In iedere organisatie is veranderen aan de orde van de dag. Veranderingen kennen een eigen ritme of beter gezegd kennen een eigen tijd. Ze kunnen namelijk niet afgedwongen worden. Mensen moeten de verandering begrijpen, de zin ervan inzien en in staat zijn het te kunnen hanteren. En als laatste heeft iedere organisatie te maken met het dagelijks waarmaken van de gemaakte klantbeloftes. Hier dient alles vooral op tijd gerealiseerd te worden.

Er komt dus nogal wat kijken bij het duurzaam doorontwikkelen van mens en organisatie. Ik geloof daarom in een pulserende aanpak. Over een langere periode van tijd kleinere interventies, die te behappen zijn en die stap voor stap de gewenste ontwikkeling bewerkstelligen. Op alle niveau’s en in samenhang met elkaar.

« terug